Syn af boliger, råderet og vedligeholdelsesordninger

Dette websted er udviklet som et stykke værktøj til brug i undervisningen af de ejendomsfunktionærer, der udfører syn af boliger i forbindelse med fraflytning i den almennyttige boligsektor.

Webstedet kan også benyttes som et supplement til andre kurser inden for ejendomsserviceuddannelsen.

Brugervejledning

Her finder du en kort vejledning til brug af denne hjemmeside.

Hent formularer

Her finder du formularer og dokumenter, der benyttes på denne hjemmeside.

Links

Her finder du links med information om love og regler indenfor boligområdet.